Kodi penal i Republikës së Shqipërisë: i azhurnuar deri në mars 2007 bashkë me praktikën gjyqësore

Publisher:
Qendra e Publikimeve Zyrtare

Customer Book Reviews

Add a Book Review

Book Summary: The title of this book is Kodi penal i Republikës së Shqipërisë and it was written by [Valjeta Kaftalli, Afërdita Përnoca].. This particular edition is in a format. This books publish date is Unknown. It was published by Qendra e Publikimeve Zyrtare. The 10 digit ISBN is 9994377515 and the 13 digit ISBN is 9789994377510. To buy this book at the lowest price, Click Here.