Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë: i përditësuar me praktikën gjyqësore

Publisher:
Qendra e Publikemeve Zyrtare

Customer Book Reviews

Add a Book Review

Book Summary: The title of this book is Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë and it was written by [përgatitur nga Halim Islami dhe Ilir Panda].. This particular edition is in a format. This books publish date is Unknown. It was published by Qendra e Publikemeve Zyrtare. The 10 digit ISBN is 9994377531 and the 13 digit ISBN is 9789994377534. To buy this book at the lowest price, Click Here.