E drejta kushtetuese e krahasuar: raste nga praktika kushtetuese dhe leksione për studentët e Drejtësisë

Publisher:
Shtëpia Botuese "Dajti 2000"

Customer Book Reviews

Add a Book Review

Book Summary: The title of this book is E drejta kushtetuese e krahasuar and it was written by Aurela Anastasi.. This particular edition is in a format. This books publish date is Unknown. It was published by Shtëpia Botuese "Dajti 2000". The 10 digit ISBN is 9995660679 and the 13 digit ISBN is 9789995660673. To buy this book at the lowest price, Click Here.