E drejta kushtetuese e krahasuar: raste nga praktika kushtetuese dhe leksione për studentët e Drejtësisë

Publisher:
Shtëpia Botuese "Dajti 2000"

Customer Book Reviews

Add a Book Review

Book Summary: The title of this book is E drejta kushtetuese e krahasuar and it was written by Aurela Anastasi.. This particular edition is in a format. This books publish date is Unknown. It was published by Shtëpia Botuese "Dajti 2000" . The 10 digit ISBN is 9995660679 and the 13 digit ISBN is 9789995660673. To buy this book at the lowest price, Click Here.